Klientens Sikkerhed

Autoriseret behandler

Med godkendelser I brancheforeninger ZCT har du som kunde ved Frydkær Massage en sikkerhed for, at din behandling udføres af en autoriseret behandler. Foreningerne er under tilsyn af Sundhedsstyrelsen i henhold til lov nr. 351, 19 Maj, 2004. ZCT kan kun give autorisation til Registrede Alternativ Behandler, RAB, når uddannelsen er af en vis varighed og indhold. Og kræver jævnlig efteruddannelse, for at man kan bebeholde sin RAB-status.

For at kunne godkendes som RAB-behandler kræves der en sundhedsmæssig uddannelse med både teori og praksis på sammenlagt minimum 660 undervisningstimer eller lektioner (min. 45 minutters varighed) bestående af:

  • Min. 250 timer eller lektioner i det primære fagområde (behandlingsform)
  • Basal sundhedslovgivning
  • Klinikvejledning og -behandling
  • Psykologi
  • Præsentation af andre alternative fagområder (behandlingsformer)

Gennem foreningernes kollektive ansvarsforsikring er du som klient sikret, hvis der I skulle opstå fejl I forbindelse med behandlinger ved Frydkær Massage.